การประชุมวิชาการระดับชาติ วิศวศึกษา ครั้งที่ 19 “Transformation: The New Paradigm of Engineering Education”

image

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิศวศึกษา ครั้งที่ 19 “Transformation: The New Paradigm of Engineering Education” ในวันที่ 7 กันยายน 2566 ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท จัดการประชุมโดย สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

⭐พบกับการบรรยายพิเศษ เรื่อง "วิสัยทัศน์อุตสาหกรรมไทยและความคาดหวังของการศึกษาวิศวกรรม"
⭐เสวนาวิชาการ เรื่อง “The New Paradigm of Engineering Education”

#คณะวิศวกรรมศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา #วิศวศึกษา


วันที่ 4 สิงหาคม 2566 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 223