ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นิสิต และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 'ทักษะฝีมือแรงงานแห่งอนาคตและการเปลี่ยนแปลงด้านโลจิสติกส์'

image

📢📢ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นิสิต และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 'ทักษะฝีมือแรงงานแห่งอนาคตและการเปลี่ยนแปลงด้านโลจิสติกส์' ในวันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2566 จัดโดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ร่วมกับ #คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


วันที่ 8 สิงหาคม 2566 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 158