คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ Professor Dr. Jeon Geon Han ศาสตราจารย์กิตติคุณ จากประเทศเกาหลีใต้

image

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอราวิล ถาวร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์ ให้การต้อนรับศาสตราจารย์ ดร.จีออน กีออน ฮาน (Professor Dr. Jeon Geon Han) ศาสตราจารย์กิตติคุณ จาก School of Applied Material Sciences and Engineering, Sungkyunkwan University ประเทศเกาหลีใต้ ในการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของคณะ รวมถึงร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการยกระดับความร่วมมือด้านธุรกิจวิจัยเชิงพลาสมาเกษตรชีวภาพและการแพทย์ระดับนานาชาติที่จะเกิดขึ้นในอนาคต


วันที่ 22 สิงหาคม 2566 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 167