ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นันธิ์ธนนท์ พงษ์พานิช ที่ผ่านการคัดเลือกหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) ในโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566

image

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับ ‘ผศ.ดร.นันธิ์ธนนท์ พงษ์พานิช’ หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม ที่ผ่านการคัดเลือกหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) ในโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566


วันที่ 25 สิงหาคม 2566 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 249