คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวรัชนีวรรณ หมั่นแสวง ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับ ชำนาญการ

image

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับ พนักงงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น 'นางสาวรัชนีวรรณ หมั่นแสวง' ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาช ระดับ 'ชำนาญการ' ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2566


วันที่ 25 สิงหาคม 2566 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 278