วิศวกรรมอุตสาหการ ม.พะเยา จัดกิจกรรม @Doi กีฬาสานสัมพันธ์ IE

image

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2566 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดกิจกรรม “@Doi กีฬาสานสัมพันธ์ IE” กระชับมิตรรุ่นพี่รุ่นน้องในสาขา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอราวิล ถาวร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และ อาจารย์อธิคม บุญซื่อ ประธานหลักสูตรฯ พร้อมด้วยบุคลากร และนิสิตภายในหลักสูตรฯ เข้าร่วมกิจกรรม ณ สนามฟุตบอลชมปาร์ค

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมที่เป็นประเพณีร่วมกันของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มีนิสิตเข้าร่วมทั้งหมด 100 คน มีการแข่งขันกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน ซึ่งจะแบ่งทีมตามชั้นปี และบางประเภทกีฬาต้องคละทีมระหว่างชั้นปี  ได้แก่ กีฬาแชร์บอล กีฬาสันทนาการ เพื่อส่งเสริมการสร้างสุขภาพที่ดี มีความสามัคคีระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์


วันที่ 29 สิงหาคม 2566 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 267