คณะวิศวกรรมศาสตร์ มพ. จัดพิธีมอบรางวัลผู้ชนะเลิศโครงการ BMI Challenge พร้อมส่งเสริมการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง

image

 

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินการจัดพิธีปิดโครงการเสริมสร้างสุขภาวะภายในองค์กร (1 ส่วนงาน 1 โปรแกรม ) Good Health Well Being: BMI Challenge ณ Gear space คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งได้ดำเนินการขึ้นในระหว่างเดือนพฤษภาคม 2566 ถึงเดือนกันยายน 2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรภายในคณะเข้าร่วม พร้อมมอบรางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศในการแข่งขันกีฬา ได้แก่ Virtual Run Street Football 3 on 3 และ Badminton League เพื่อเป็นกำลังใจและส่งเสริมการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง และเล็งเห็นถึงความสำคัญในการรักษาสุขภาพ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมเพื่อตอบสนอง (Super KPI) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ 2.1.1 Best Practice ที่ใช้ BCG Model เป็น Platform ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีทางสังคม (Societal Well-Being)


วันที่ 14 กันยายน 2566 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 196