ขอเชิญชวนนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมสมัครทุนสนับสนุนการวิจัยปริญญานิพนธ์ (SYS Senlor Project) สำหรับนักศึกษาวิศวกรรมโยธา ประจำปีการศึกษา 2566

image

📢 ขอเชิญชวนนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมสมัครทุนสนับสนุนการวิจัยปริญญานิพนธ์ (SYS Senlor Project) สำหรับนักศึกษาวิศวกรรมโยธา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยบริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จํากัด อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 👇

📍 ทุนการศึกษางานวิจัยนักศึกษา ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2566

📍 facebook

ติดต่อสอบถาม โทร. 091-772-7949 คุณชัยวัฒน์ หล้าส่องสี สามารถส่งเอกสารเข้าร่วมโครงการ ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 15 ธันวาคม 2566


วันที่ 5 ตุลาคม 2566 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 137