วิศวกรรมไฟฟ้า จัดอบรม LINK Certified Network Cabling for Engineering : 2023 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจระบบเครือข่ายสายสัญญาณให้แก่นิสิต

image

เมื่อวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.00 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ดร.วาสนา นากุ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย คณาจารย์และครู สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จัดกิจกรรมฝึกอบรม LINK Certified Network Cabling for Engineering : 2023 ให้แก่นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าชั้นปีที่ 2 จำนวน 80 คน ณ ห้องสัมมนาคณะ EN4406 ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จากัด (มหาชน) ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสายสัญญาณและเน็ตเวิร์คที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน โดยเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย ( Authorized Distributor) ผลิตภัณฑ์ ยี่ห้อ LINK จากสหรัฐอเมริกา และผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายตู้แร็คใส่อุปกรณ์ยี่ห้อ 19” GERMANY EXPORT RACK มาเป็นวิทยากรบรรยาย ภายในกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ช่วง โดยช่วงเช้าเป็นภาคบรรยาย และ ช่วงบ่ายเป็นการ Workshop เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้ความเข้าใจในระบบเครือข่ายสายสัญญาณ และสามารถนำสายสัญญาณ อุปกรณ์ส่งสัญญาณ ไปใช้งานในระบบอินเตอร์เน็ตได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ


วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 38