วิศวะ ร่วมกับ ICT หารือแนวทางในการพัฒนาการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี

image

เมื่อวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร ประธานหลักสูตร คณาจารย์ และหัวหน้างาน ได้จัดประชุมหารือร่วมกับ บุคลากร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ (EN 1104)

 


วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 45