ข้อมูลบุคลากร

image

นายกานตพงศ์ สุวรรณพจน์

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (กิจการนิสิต)

อีเมล kantaphong.su@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3391