ข้อมูลบุคลากร

image

ผศ. ดวงดี แสนรักษ์

ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร

อีเมล duangdi.sa@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3387