ข้อมูลบุคลากร

image

รศ. กิตติพงษ์ วุฒิจำนงค์

ตำแหน่ง อาจารย์, ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

อีเมล kittipong.vu@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3386


Education : 

M.S. Irrigation Science University of California Davis, USA. 2515
M.Eng. Civil Engineering University of California Davis, USA. 2514
ชป.บ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2511

oogle Scholar      📝[CV]