ข้อมูลบุคลากร

image

ผศ.ดร. ปิยพงษ์ สุวรรณมณีโชติ

ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและสื่อสารองค์กร

อีเมล piyapong.su@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3390

Research Interests
ซีเมนต์ คอนกรีต วัสดุปอซโซลาน

Education
B.Eng (Civil Engineering) / Naresuan University
M.Eng (Civil Engineering) / King Mongkut's University of Technology Thonburi.