ข้อมูลบุคลากร

image

ผศ.ดร. ปิยพงษ์ สุวรรณมณีโชติ

ตำแหน่ง อาจารย์

อีเมล piyapong.su@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3390


Research Interests

ซีเมนต์ คอนกรีต วัสดุปอซโซลาน

Education
B.Eng (Civil Engineering) / Naresuan University
M.Eng (Civil Engineering) / King Mongkut's University of Technology Thonburi.

oogle Scholar      📝[CV]