ข้อมูลบุคลากร

image

ผศ.ดร. สมบูรณ์ เซี่ยงฉิน

ตำแหน่ง อาจารย์

อีเมล somboon.sh@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3385

 

Education :

วศ.ด. วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2549
วศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2542

oogle Scholar      📝[CV]