ข้อมูลบุคลากร

image

ผศ.ดร.สุริยาวุธ ประอ้าย

ตำแหน่ง อาจารย์

อีเมล suriyavut.pr@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3815


Education

👨‍🎓 Diplôme de Docteur (Ingénierie – Matériaux Mécanique Energétique Environnement Procédés Production), Université de Grenoble, Grenoble, France

👨‍🎓 Master de Recherche2 (Mécanique Energétique et Ingénierie), Université Joseph Fourier, Grenoble, France

👨‍🎓 M.Eng. Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand

👨‍🎓 Eng. Kasetsart University, Bangkok, Thailand

Academic Employment

03/2013 – Present; Lecturer, University of Phayao, Thailand

05/2006 –09/2007 Lecturer, Naresuan University Phayao Campus, Thailand

oogle Scholar      📝[CV]

Research Interests

- Experimentation and Constitutive modeling on soil-structure interface with a large number of cycles

- Geotechnical laboratory testing

- Highway engineering

- Soft soil improvement using rigid piles and geosynthetic

Publications

[1] Pra-ai, S., Boulon, M. (2011), Direct shear tests on granular soil-structure interfaces involving a large number of cycles and preliminary interpretation, Proc. of the 15th European Conf. on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Athens, Anagnostopoulos, Pachakis, Tsatsanifos Ed., IOS Press pub., pp. 247-252

[2] Pra-ai, S.,  Boulon, M. (2012), Behaviour of soil-structure under cyclic loading , with large number of cycles,  Proc. of the 22nd EYGEC Conference, Gothenburg, Sweden, August 26th-29th, pp. 46-51.