ข้อมูลบุคลากร

image

ดร. ณพล ศรีศักดา

ตำแหน่ง อาจารย์

อีเมล napon.sr@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3385

 

Education :

D.Eng. Transportation Engineering Nihon University, Japan. 2560

วศ.ม. วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2556

วศ.บ. วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2553

oogle Scholar      📝[CV]