ข้อมูลบุคลากร

image

ดร. ปาลินี สุมิตสวรรค์

ตำแหน่ง อาจารย์

อีเมล palinee.su@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3384


Education
:

B.Eng. (Civil Engineering), Naresuan University, Thailand
M.Sc. (Transport Engineering and Operations), Newcastle University, UK
Ph.D. (Civil Engineering), University of Texas at Arlington, USA

oogle Scholar      📝[CV]