ข้อมูลบุคลากร

image

ผศ.ดร. อภิชาต บัวกล้า

ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาความร่วมมืออุตสาหกรรม

อีเมล apichat.bu@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3390