ข้อมูลบุคลากร

image

อ. ธนกฤต เทพอุโมงค์

ตำแหน่ง อาจารย์

อีเมล thanakit.th@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ -


Education 
:

วศ.ม. วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยพะเยา 2563

วศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยพะเยา 2559

oogle Scholar      📝[CV]