ข้อมูลบุคลากร

image

นายนุกุล ปัญญาละ

ตำแหน่ง ครู

อีเมล nookon.pu@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3417

 

ความเชี่ยวชาญ

 

คุณวุฒิการศึกษาที่บรรจุ

 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

 

ประจำห้องปฏิบัติการ   

 

การวิจัย (R2R) 

 

รางวัลด้านการปฏิบัติงาน

 

ประสบการณ์ฝึกอบรม/สัมมนา/ดูงาน/วิทยากร

    

สำรวจ. คอนกรีต. วัสดุ

 

ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา                

 

ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา      

 

-

 

-

 

-

 

-