ข้อมูลบุคลากร

image

นายสุธนัย ท้าวรี

ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์

อีเมล sutanai.th@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3814

 

ความเชี่ยวชาญ

 

คุณวุฒิการศึกษาที่บรรจุ

 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

 

ประจำห้องปฏิบัติการ   

 

การวิจัย (R2R) 

 

รางวัลด้านการปฏิบัติงาน

 

ประสบการณ์ฝึกอบรม/สัมมนา/ดูงาน/วิทยากร

 

งานก่อสร้าง    

 

ปวช.ก่อสร้าง   

 

ปวช.   

 

ห้องปฐพีกลศาสตร์,ห้องการทาง

 

-       

 

-       

 

งานโครงการฯ