ข้อมูลบุคลากร

image

นางอังคนึง กาแสน

ตำแหน่ง ครู

อีเมล aungkanung.ka@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3376

Research Interests :

- Fluid Mechanics.

- Soil.

- Environment.

-Survey.

-Materials

Education :

- Cert. Of Voc.Ed. (Construction)

- High Voc. Cert. (Construction)

- B.Sc. (Industrial  Technology)

- M.Eng (Environment Engineering )

Publications:

-