ข้อมูลบุคลากร

image

อ. อธิคม บุญซื่อ

ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ

อีเมล athikom.bo@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3387