ข้อมูลบุคลากร

image

นายสมบัติ สุยะ

ตำแหน่ง ครู

อีเมล sombutt.su@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3349

 

ความเชี่ยวชาญ

 

คุณวุฒิการศึกษาที่บรรจุ

 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

 

ประจำห้องปฏิบัติการ   

 

การวิจัย (R2R) 

 

รางวัลด้านการปฏิบัติงาน

 

ประสบการณ์ฝึกอบรม/สัมมนา/ดูงาน/วิทยากร

      

เทคนิคงานเชื่อม         

 

ปริญญาตรี               

 

ปริญญาตรี

 

ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ     

 

-

 

-

 

-