ข้อมูลบุคลากร

image

นางสาวพิมพ์ผกา แก้วษา

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์

อีเมล phimphaka.ka@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3393