ข้อมูลบุคลากร

image

นางสาวรสนันท์ เอื้อพิทักษ์สกุล

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อีเมล rossanun.eu@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3389