ข้อมูลบุคลากร

image

นางนลินธรณ์ กุลพัฒน์เศรษฐ

ตำแหน่ง บุคลากร

อีเมล nalinthorn.ku@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3392