ข้อมูลบุคลากร

image

รศ.ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ

ตำแหน่ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

อีเมล nattapong.da@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3388

Personnel
Date of birth: June 9, 1975
Place of birth: Phayao, Thailand
Nationality: Thai
Sex: Male

Education

Postdoctoral Research Vienna University of Technology 2014
Ph.D. University of Colorado, Boulder, USA 2010
M.S. University of Colorado, Boulder, USA 2009
M.Eng. Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand 2001
B.Eng. Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand 1998


Academic Appointment

11/2011 – Present     Assistant Professor, University of Phayao, Thailand

12/2010 – 10/2011   Lecturer, University of Phayao, Thailand

1/2008 - 12/2010     Research Assistant, University of Colorado, Boulder

2/2002 – 8/2006      Lecturer, Naresuan University Phayao Campus, Thailand

Academic Administrative Appointment

11/2013 – Present      A Member of University of Phayao Council (elected from academic staffs)

8/2013 – Present        Vice Director, University of Phayao Science Park

Teaching Courses

📝 Infrastructure Design and Management (Graduate)

📝 Advanced Concrete Technology (Graduate)

📝 Selected Topics in Civil Engineering: Durability of Concrete (Undergraduate)

📝 Reinforced Concrete Design (Undergraduate)

📝 Concrete Technology (Undergraduate)

📝 Structural Analysis II (Undergraduate)

📝 Structural Analysis I (Undergraduate)

📝 Soil Mechanics Laboratory (Undergraduate)

📝 Fluid Mechanics Laboratory (Undergraduate)

📝 Structures for Environmental Engineers (Undergraduate)

📝 Material Applications (Undergraduate)

Research Interests

✅ Theoretical Analysis and Experimental Study on Long Term Durability of Concrete.

✅ Computational Modeling of Multi-Physics Diffusion in Concrete Structures.

✅ Rehabilitation of Infrastructures.

✅ Soil-Cement Interlocking Block.

✅ Geopolymer Concrete.

oogle Scholar     📝[CV

Publications

Doctoral Dissertation

Damrongwiriyanupap, N. (2010) “Modeling the Penetration of Multi-Species Aggressive Chemicals into Concrete Structures.”, Department of Civil, Environmental, and Architectural Engineering, University of Colorado, Boulder, USA.

International Journal Papers

 • Damrongwiriyanupap, N., Li, L., Limkatanyu, S., and Xi, Y. (2015) “A Thermo-Hygro-Coupled Model for Chloride Penetration in Concrete Structures.”, Advances in Materials Science and Engineering, Volume 2015,Article ID 682940, 1-10.

 • Kroehong, W., Damrongwiriyanupap, N., Sinsiri, T., Jaturapitakkul, C., and Chindaprasirt, P. (2015) “The effect of palm oil fuel ash as a supplementary cementitious material on chloride penetration and microstructure of blended cement paste.”, Arabian Journal for Science and Engineering, under review.

 • Phoo-ngernkham, T., Hanjitsuwan, S., Damrongwiriyanupap, N., and Chindaprasirt, P. (2015) “Compressive and Shear Bond Strengths of Self-Cured Geopolymer with Different Types of Alkali Activators.”, KSCE Journal of Civil Engineering, under review.

 • Damrongwiriyanupap, N., Li, L., Limkatanyu, S., and Xi, Y. (2014) “Temperature Effect on Multi-Ionic Species Diffusion in Saturated Concrete.”, Computers and Concrete, 13(2), 149-171.

 • Suchart Limkatanyu, Nattapong Damrongwiriyanupap, Woraphot Prachasaree, and Worathep Sae-Long. (2014) “EXACT STIFFNESS MATRIX FOR NONLOCAL BARS EMBEDDED IN ELASTIC FOUNDATION MEDIA: THE VIRTUAL FORCE APPROACH.”, Journal of Engineering Mathematics, Volume 89, Issue 1, 163-176.

 • Suchart Limkatanyu, Nattapong Damrongwiriyanupap, Woraphot Prachasaree, and Worathep Sae-Long. (2013) “MODELING OF AXIALLY LOADED NANOWIRES EMBEDED IN ELASTIC SUBSTRATE MEDIA WITH INCLUSION OF NONLOCAL AND SURFACE EFFECTS.”, Journal of Nanomaterials, Volume 2013, Article ID 635428, 1-14.

 • Suchart Limkatanyu, Woraphot Prachasaree, Nattapong Damrongwiriyanupap, Minho Kwon, and Wooyoung Jung (2013) “EXACT STIFFNESS FOR BEAMS ON KERR-TYPE FOUNDATION: THE VIRTUAL FORCE APPROACH.”, Journal of Applied MathematicsSpecial Issue on Mathematical and Numerical Modeling in Geotechnical Engineering, Volume 2013, Article ID 626287, 1-13.

 •  Limkatanyu, S., Damrongwiriyanupap, N., Kwon, M., and Ponbunyanon, P. (2013) “FORCE-BASED DERIVATION OF EXACT STIFFNESS MATRIX FOR BEAMS ON WINKLER-PASTERNAK FOUNDATION.”, ZAMM Journal of Applied Mathematics and Mechanics, 93(8), 1-30.

 • Damrongwiriyanupap, N., Li, L., and Xi, Y. (2013) “Coupled Diffusion of Multi-Component Chemicals in Non-Saturated Concrete.”, Computers and Concrete, 11(3), 201-222.

 • Damrongwiriyanupap, N., Liang, Y.C., Xi, Y. (2011) “Diffusion of Multi-Ionic   Species in Recycled Aggregate Concrete.”, Key Engineering Materials, 477,56-64.

 • Damrongwiriyanupap, N., Li, L., and Xi, Y. (2011) “Coupled Diffusion of Chloride and Other Ions in Saturated Concrete.”, Frontiers of Architecture and Civil Engineering in China, 5(3), 267-277.

 • Li, L., Damrongwiriyanupap, N., and Xi, Y. (2011) “A probabilistic prediction model for the corrosion initiation time of steel reinforcement in concrete structures.”, International Journal of Modelling, Identification, and Control, 14(1/2), 112-120.

National Journal Papers

 • Damrongwiriyanupap, N., and Rattanawangcharoen, N. (2002) “Fly Ash Soil-Cement Brick.” Engineering Journal CMU, 10(1), 40-46.

International Conferences

 • Damrongwiriyanupap, N., Limkatanyu S., and Xi, Y. (2014), Modeling the Influence of Fly Ash on Degree of Hydration and Compressive Strength of Blended Cement Paste, Proceedings of the 8th International Conference on Materials Science and Technology, December 15-16, Bangkok, Thailand.

 • Damrongwiriyanupap, N., and Xi, Y. (2012), A Chemo-Hygro-Thermal Coupled Model for Multi-Ionic Species Diffusion in Marine Concrete Structures, Proceedings of the 5th International Conference of Asian Concrete Federation, October 24-26, Pattaya, Chonburi, Thailand.

 • Damrongwiriyanupap, N., Liang, Y., and Xi, Y. (2012), Multiscale Modeling of Multi-Ionic Transport Process in Recycled Aggregate Concrete, Proceedings of the EMI/PMC 2012: 2012 Joint Conference of the Engineering Institute and the 11th ASCE Joint Specialty Conference on Probabilistic Mechanics and Structural Reliability, June 17-20, Notre Dame, IN, USA.

 • Xi, Y., Li, L.Y., and Damrongwiriyanupap, N. (2009), Penetration of multi-components aggressive chemicals in non-saturated concrete structures, Proceedings of RILEM Workshop "Concrete in aggressive aqueous environments - Performance, Testing, and Modeling", June, Paris, France, 502-503.

 • Xi, Y., Li, L.Y., and Damrongwiriyanupap, N., (2009), Chloride Penetration and Moisture Diffusion in Concrete Structures, Proceedings of 2009 NSF Engineering Research and Innovation Conference, June, Honolulu, Hawaii.

 • Srisakda, L., Damrongwiriyanupap, N., Klungboonklong, P., Sattayamully, S., and Taekratok T., (2006), Management of Campus Bus Services for Regional-City Universities in Thailand, Technology and Innovation for Sustainable Development (TISD-2006), January, Khon Kaen, Thailand.

National Conferences

 • Worathep Sae-Long , Suchart Limkatanyu , Woraphot Prachasaree , Nattapong Damrongwiriyanupap, and Kittisak Kuntiyawichai, (2013), Natural Stiffness Matrix for Bar with Lateral Interfaces: Exact Force-Based Derivation., Proceedings of the 18th  National Convention on Civil Engineering, 8-10 May, Chiang Mai, Thailand.

 • Damrongwiriyanupap, N., and Limkatanyu, S., (2012), Determination of Moisture Diffusion Coefficient of Recycled Aggregate Concrete Using Multi-Scale and Multi-Phase Model, Proceedings of the 17th National Convention on Civil Engineering, 9-11 May, Udon Thani, Thailand.

 • Damrongwiriyanupap, N., and Xi, Y., (2011), Modeling Chloride Penetration into Concrete Structures, Proceedings of the 7th Annual Concrete Conference, 19-21 October, Rayong, Thailand.

 • Ponbunyanon, P., Limkatanyu, S., Prachasaree, W., and Damrongwiriyanupap, N., (2011), Seismic Assessments of 3-Storey RC Frame Buildings Including Effects of Pile-Foundation Flexibility, Proceedings of the 7th Annual Concrete Conference, 19-21 October, Rayong, Thailand.

Technical Reports

 • Damrongwiriyanupap, N., and Xi, Y., (2012). Roller Compacted Concrete (RCC) Pavement in Colorado, Colorado Department of Transportation (CDOT).

Ongoing Projects

 • “Improvement of thermal conductivity and unit weight of soil-cement interlocking block”. The annual government statement of expenditure, 1 February 2014 – 31 January 2015 (270,000 Baht), PINattapong Damrongwiriyanupap.

 • “Coupled Diffusion of Chloride and Other Ionic Species in Fly Ash Blended Concrete”. Thailand Research Fund (TRF) – The Scholarship for Young Researchers/Lecturers, 2 July 2012 – 1 July 2014 (480,000 Baht), PINattapong Damrongwiriyanupap.

 • “Thermal conductivity of concrete block containing crumb rubber and rice husk ash”. The annual government statement of expenditure, 1 December 2012 – 30 November 2013 (295,555 Baht), PINattapong Damrongwiriyanupap.

Pending Grant Proposals

 • “Premixed Insulation Mortars”. The annual government statement of expenditure,      1 December 2013 – 30 November 2014 (300,000 Baht), PINattapong Damrongwiriyanupap.

 • “The Utilization of Water Hyacinth in the Development of Thermal Insulation Concrete Blocks”. The annual government statement of expenditure, 1 December 2013 – 30 November 2014 (300,000 Baht), PINattapong Damrongwiriyanupap, Co-PIs: Rachaneewan Charoenwat.

Completed Projects

 • “Soil Cement Interlocking Block for Low Cost Buildings”. Naresuan University Phayao Campus  Research Grant for Young Researchers, October 2003 – August 2005 (50,000 Baht), PINattapong Damrongwiriyanupap.

 • “Management of Campus Bus Services for Regional-City Universities in Thailand”. Thai Health Promotion Foundation, 2004 – 2005 , PI. Srisakda, L., Co-PIsDamrongwiriyanupap, N., Klungboonklong, P., Sattayamully, S., and Taekratok T.

 • “Energy Saving Cement Mortar for Buildings”. Energy and Policy and Planning Office (EPPO), Ministry of Energy, 1 October 2012 – 30 September 2013 (37,000 Baht), PI. Nattapong Damrongwiriyanupap.

 • “Use of Crumb Rubber to Enhance Energy-Efficient of Cement Mortar for Buildings”. Office (EPPO), Ministry of Energy, 1 June 2013 – 31 May 2014 (40,000 Baht), PI. Nattapong Damrongwiriyanupap.

 • “Use of Bottom Ash to Improve Thermal Conductivity of Energy-Efficient Concrete Blocks”. Office (EPPO), Ministry of Energy, 1 June 2013 – 31 May 2014 (40,000 Baht), PINattapong Damrongwiriyanupap.

 • “Impact of Land Use Change on Soil Erosion in Yom and Nan River Basins”. Thailand Research Fund (TRF), 1 April 2013 – 30 September 2014 (2,554,367 Baht), PI. Anusorn Boonpoke, Co-PIs: Wichian Pleumkamol, Arthorn Boonsaner, Nattapong Damrongwiriyanupap, and Montree Sanwangsri.

Thesis Defense and Exam Committee

PhD Students

 • Mr.Wanchok Kroehong, Suranaree University of Technology, 2012.

MS Students

 • Mr.Weerapong Sasom, University of Phayao, 2011.
 • Mr.Sangsan Wongchairattana, 2015.
 • Mr.Teerawat Butmuang, 2015.
 • Mr. Chakapan Kaweera, 2015.

Training Certificates

 • “Carbon Footprint of Products (21 Hrs)”, National Science and Technology Development Agency (NSTDA) Academy, April 2012.

 • “Life Cycle Assessment (21 Hrs)”, National Science and Technology Development Agency (NSTDA) Academy, February 2013.