ข้อมูลบุคลากร

image

นางกตัญชลี วันแก้ว

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

อีเมล katunchalee.ja@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3392