ข้อมูลบุคลากร

image

นางสาวสุทธิดา ใจมูลมั่ง

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อีเมล suttida.ch@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3392