ข้อมูลบุคลากร

image

นายกิตติ ไพเจริญ

ตำแหน่ง รักษาการแทนหัวหน้างานวิชาการ, นักวิชาการศึกษา

อีเมล kitti.pi@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3391