ข้อมูลบุคลากร

image

นางสาวกันติชา ราชคม

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (กิจการนิสิต)

อีเมล kanticha.ra@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3391