ข้อมูลบุคลากร

image

ว่าที่ ร.ต. หญิงสุพัตรา ใจมูลมั่ง

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อีเมล supatra.ch@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3391