ข้อมูลบุคลากร

image

นายรณภัทร อักษรศิริ

ตำแหน่ง รักษาการแทนหัวหน้างานแผน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

อีเมล ronnapat.ak@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3392