ข้อมูลบุคลากร

image

นายสงกรานต์ แสนคำลือ

ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค

อีเมล songkran.sa@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3415