ข้อมูลบุคลากร

image

นางสาวปราชญา ฐานพานิตชย์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อีเมล pratchaya.th@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3415