ข้อมูลบุคลากร

image

นายวิศรุต มณีทิพย์

ตำแหน่ง ครู

อีเมล witsarut.ma@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3415