ข้อมูลบุคลากร

image

นายณัฐพล ปานต๊ะระษี

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อีเมล nuttapol.pa@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3415

....