ข้อมูลบุคลากร

image

นางสาวนภาพร จักร์เขียว

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

อีเมล napaporn.ch@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3393