ข้อมูลบุคลากร

image

อาจารย์ ฤทธิ์ทยุต ก้อนทอง

ตำแหน่ง อาจารย์

อีเมล rittayut.go@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์


Education 
:
วศ.ม. วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยพะเยา 2564
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยพะเยา 2559

oogle Scholar     📝[CV]