ข้อมูลบุคลากร

image

อาจารย์ สังสรรค์ วงศ์ไชยรัตน

ตำแหน่ง อาจารย์

อีเมล sangsan.wo@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์


Education 
:
วศ.ม. วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยพะเยา 2559

วศ.บ. วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยพะเยา 2557

oogle Scholar     📝[CV]