การรักษาสภาพนิสิต ต้องทำอย่างไร?

อ่าน 283


1. เข้าระบบบริการการศึกษา (www.reg.up.ac.th) ด้วย Username และ Password
2. ลงทะเบียนในระบบ เลือกลงทะเบียนรักษาสภาพนิสิต
3. ชำระค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพการเป็นนิสิต

Updated : September 20, 2023 06:29:43