ต้องการยื่นคำร้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารต้องทำอย่างไร?

อ่าน 206


1. เข้าไปที่เว็ปไซต์ iservice.up.ac.th เข้าสู่ระบบด้วย Username และรหัสผ่านเดียวกับระบบ Reg
2. ไปที่เมนูคำร้อง -> ยื่นคำร้อง
3. เลือกคำร้อง DSA05 คำร้องผ่อนผันทหาร กดตรงปุ่มยื่นคำร้อง และกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วนพร้อมกับแนบเอกสารในระบบให้เรียบร้อย
4. ไปที่เมนูคำร้อง -> ตรวจสอบคำร้อง กดปุ่มพิมพ์คำร้อง
5. ให้นิสิตนำส่งแบบคำร้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารกองประจำการ พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องส่ง งานวินัยและพัฒนานิสิตสู่ความเป็นเลิศ ภายในช่วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดตามลิงค์ https://dsa.up.ac.th/v4/dsa02.php

Updated : September 16, 2023 09:48:07