นิสิตจะยกเลิกลงทะเบียนรักษาสภาพนิสิตเพื่อเปลี่ยนเป็นลงทะเบียนเรียน ต้องทำอย่างไร?

อ่าน 221


นิสิตกรอกข้อมูลในคำร้องทั่วไป (UP01) เรื่อง ขอยกเลิกการลงทะเบียนรักษาสภาพนิสิตเพื่อลงทะเบียนเรียน ส่งให้งานทะเบียน กองบริการการศึกษา

Updated : September 20, 2023 11:26:58