ข้อมูลบุคลากร

image

ผศ.ดร. วรเทพ แซ่ล่อง

ตำแหน่ง อาจารย์

อีเมล warathep.sa@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3383


EDUCATION BACKGROUND 
:

AUG. 2015 – JUN. 2019

PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY

DOCTOR’S DEGREE OF STRUCTURAL CIVIL ENGINEERING

JUN. 2012 – MAR. 2014

PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY

MASTER OF STRUCTURAL CIVIL ENGINEERING

JUN. 2009 – MAR. 2012

PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY

BACHELOR OF CIVIL ENGINEERING

OCT. 2006 – FEB. 2009

SAENGTHONG VITTHAYA

HIGH SCHOOL


oogle Scholar
      📝[CV]